مركز تخصصي طب كار دكتر بابايي
دكتر محمد بابايي (شماره نظام پزشكي 51011) داراي بورد تخصصي طب كار و بيماري هاي شغلي از دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1379 است. او بعد از فراغت از تحصيل دوره تخصص،شركت بهكاران انديش تهران را تاسيس و اقدام به ارائه خدمات تخصصي طب كار در حوزه دانشگاه علوم پزشكي ايران نمود.بعد از تغيير آئين نامه معاينات سلامت شغلي و لزوم تاسيس مراكز تخصصي طب كار ، مركز تخصصي طب كار بابايي را تاسيس كرد. اين مركز انواع خدمات معاينات شغلي ، تعيين محدوديت شغلي ، تشخيص و درمان بيماري هاي ناشي از كار، بررسي اختلالات خواب،مشاوره و آموزش در زمينه HSE واجراي برنامه هاي اتوماسيون فرآيند هاي HSE را انجام مي دهد.
دكتر محمد بابايي عضو هيئت مديره انجمن علمي طب كار بوده و از سال 1386 به عنوان دبير انجمن فعاليت مي كنند.