دكترمحمد بابايي                      
تحصيلات
دانشگاه علوم پزشكي تهران
بورد تخصصي طب كار و بيماري هاي شغلي (1379)                                                                              
 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
دكتراي پزشكي (1373)                                                                                                                                                                                                              
سازمان پزشكي قانوني كشور
دوره پزشكي قانوني (1375)                                                                                                                                                                                                      
 
دبيرستان شهداي قائمشهر
ديپلم تجربي (1366)                                                                                                                                                                                                                       
                                                              
 سوابق شغلي
مسئول فني و موسس
مركز تخصصي طب كار بابايي (1390-اکنون)                                                                                                                                                                               
مركز تخصصي طب كار بابايي بعد از تغيير آئين نامه معاينات سلامت شغلي تاسيس شده است. کلیه  فعاليت ها و سوابق كاري طب كار شركت بهكاران انديش تهران در قالب آن مرکز متمركز شد.

عضو هيئت مديره و دبير انجمن علمي طب كار ايران                                                         
انجمن علمي طب كار ايران (1396- اکنون)

انجمن علمي طب كار ايران به عنوان بازوي علمي وزارت بهداشت در زمينه طب كار فعاليت مي كند.


عضو هيئت مديره و رییس انجمن صنفی مراکز طب کار استان تهران                                                        
انجمن صنفی مراکز طب کار استان تهران (1397- اکنون)


عضو کمیته فنی طب کار وزارت بهداشت
مركز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی (1395-1396)                                 
مسئول فني و رئيس هيئت مديره                                                                                            
شركت بهكاران انديش تهران (1379-اکنون)
اين شركت از اولين شركت هاي تخصصي خدمات طب كار بود كه در حوزه پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران مجوز فعاليت گرفت. اجراي معاينات شغلي در سازمان ها و شركت هاي معظمي چون پارس مينو،سايپا ديزل،زامياد،بهران،سينا دارو،بهنگام آفرين سايپا،دژپاد،سازمان چاپ و انتشارات،همگام خودرو،شركت هاي تابعه ايساكو و .... از جمله پروژه هاي اجرا شده توسط اين شركت است.
مشاور مدير HSE و متخصص طب كار                                                                                                                                                       
ايران خودرو (1385-1391)
ارائه مشاوره تخصصي به مديريت پيشگيري ودرمان و رفاه ايران خودرو و انجام خدماتي چون بررسي و اظهار نظر تخصصي در مورد محدوديت هاي شغلي در كميسيون پزشكي شركت، تعيين درصد نقص عضو ، اظهار نظر تخصصي در مورد معاينات بدو استخدام افراد داراي مشكلات جسمي، شركت در كميسيون بررسي ارتباط استراحت و درمان با حوادث، تفسير اسپيرومتري و ... از رئوس فعاليت ايشان در ايران خودرو است.
مديرعامل                                                                                                                                                                                                                       
شركت توسعه خدمات نرم افزار بهبان (1390-اکنون و رئیس هیئت مدیره از 1384 تا 1390)
اين شركت مسئوليت فروش و ارائه خدمات پس از فروش فني و علمي را به خريداران نرم افزار بهبان به عهده دارد.
عضو هيئت مديره و دبير انجمن علمي طب كار ايران                                                                                                        
انجمن علمي طب كار ايران (1386- 1393)
انجمن علمي طب كار ايران به عنوان بازوي علمي وزارت بهداشت در زمينه طب كار فعاليت مي كند.از سال 1386 تا 1393 با راي مجمع عمومي انجمن طب كار به عنوان عضو هيئت مديره و دبير انجمن علمي طب كار ايران فعاليت مي کرد.

عضو کمیته طب کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(1390-1392)

ایشان به دعوت معاونت بهداشتی دانشگاه عضو کمیته تخصصی طب کار معاونت است. این کمیته در راستای تدوین شیوه فعالیت طب کار و Guideline های تخصصی این حوزه فعالیت می کند.

پزشك متخصص طب كار                                                                                                                                                                             
شركت ايساكو (1386-1390)
شركت ايساكو ارائه كننده خدمات پس از فروش محصولات ايران خودرو است. از سال 1386 و با دعوت رياست اداره پيشگيري و درمان اين شركت به عنوان پزشك متخصص طب كار و عضو كميته حفاظت و ايمني مشغول به كار بود.
پزشك متخصص طب كار                                                                                                                                                                                
شركت پارس مينو (1379-1389)
 
پزشك متخصص طب كار و مشاور                                                                                                                                                            
شركت نفت بهران (1388-1389)
پزشك متخصص طب كار                                                                                                                                                                                
شركت زامياد (1381-1388)
 
پزشك متخصص طب كار                                                                                                                                                                                
شركت سينا دارو (1382-1384)
پزشك متخصص طب كار                                                                                                                                                                                
موسسه تحقيقات و سرم سازي رازي (1381-1384)
پزشك متخصص طب كار                                                                                                                                                                                
مركز بهداشت صدا و سيما (1379-1381)
پزشك طب كار                                                                                                                                                                                                        
شركت سايپا ديزل (1378-1379)
پزشك طب كار                                                                                                                                                                                                        
بيمارستان آيت الله كاشاني (1376-1377)
مدير كنترل كيفيت و قيمت                                                                                                                                                                          
شهروند (1381-1382)
رئيس هيئت مديره                                                                                                                                                                                                 
شركت توسعه خدمات نرم افزار بهبان (1384-1390)
رئيس هيئت مديره                                                                                                                                                                                                 
شركت انديشه سلامت آسيا (1382-1387)
اين شركت مجري طرح استقرار پزشك در قطار هاي مسافري رجا بود.
بازرس انجمن علمي طب كار ايران                                                                                                                                                      
انجمن علمي طب كار ايران (1380-1382)
پزشك قانوني                                                                                                                                                                                                             
مركز پزشكي قانوني شهرضا (1375-1376)
 
تجارب مرتبط
مجله تنفس
ويراستار مقاله                                                                                                                                                                                                                   
اين مجله به زبان انگليسي و توسط مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي مسيح دانشوري منتشر مي شود.
مجله IJOH
ويراستار مقاله                                                                                                                                                                                                                   
اين مجله به زبان انگليسي و توسط انجمن سلامت كار ايران منتشر مي شود.
طراحي و توليد نرم افزار HSE بهبان                                              
اين نرم افزار تحت وب با همكاري اينجانب و شركت نرم افزاري ايده گستر پوريا تهيه و تا كنون در ساز مان هاي معظمي نظير يهداشت و درمان نفت (بيش از 50 نسخه) ، ايران خودرو،سايپا،زامياد،سينا دارو،شركت ملي فولاد ايران،آبفا استان تهران،راه آهن و .... نصب و راه اندازي شده است.
دبير اجرايي كنگره
چهارمين كنگره سراسري طب كار و بيماري هاي شغلي-تهران(1388)                                                                                                       
دبير اجرايي كنگره
پنجمين كنگره سراسري طب كار و بيماري هاي شغلي-تهران (1390)                                                                                                           
 
طراحي مديريت پروژه استقرار پزشك در قطار
پزشك قطار -1387اکنون
استقرار پزشك در قطار براي اولين بار در ايران و در قطار هاي مسافري بنياد در تابستان 1381 توسط ايشان انجام شد.بعداً اين پروژه به كليه ي قطار هاي مسافري تعميم يافت و از سال دوم به بعد مديريت استقرار و فعاليت روزانه 13 پزشك در قطار هاي مختلف كشور با ايشان بود.
 
پروژه هاي تحقيقاتي
بررسي اثرات تنفسي پشم سنگ بر راديوگرافي و عملكرد ريه                                                                                               
اين طرح تحقيقاتي در مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي مسيح دانشفري اجرا و نتيجه آن در مجله Tannaffos چاپ و در اولين كنگره بين المللي ريه هم در تهران به صورت مقاله شفاهي ارائه گرديد.
يافته هاي ايمونولوژيك در كارگران جوشكار SMA داراي تغييرات عملكرد ريه                                 
اين طرح تحقيقاتي در مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي مسيح دانشفري اجرا و نتيجه آن در  دومين كنگره سراسري طب كار هم در تهران به صورت مقاله شفاهي ارائه گرديد.                                                                                          
يافته هاي راديولوژيك در كارگران جوشكار SMA                                                                            
اين طرح تحقيقاتي در مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي مسيح دانشفري اجرا و نتيجه آن در  دومين كنگره سراسري طب كار هم در تهران به صورت مقاله شفاهي ارائه گرديد.                                                                                          
سخنراني ها
عوامل شيميايي محيط كار                                                                                                                                                            
باز آموزي طب كار مركز بهداشت غرب (1381)
بيماري هاي ريوي ناشي از كار                                                                                                                                                   
باز آموزي مدون طب كار گردهمايي پزشكان عمومي-سازمان نظام پزشكي (1382)
يافته هاي اسپيرومتري در جوشكارانSMA                                                                                                         
اولين كنگره بين المللي بيماري هاي ريه - تهران (1382)
اثرات تنفسي پشم سنگ                                                                                                                                                                    
اولين كنگره بين المللي بيماري هاي ريه - تهران (1382)
عوامل شيميايي محيط كار                                                                                                                                                            
باز آموزي طب كار سازمان نظام پزشكي (1382)
استرس شغلي                                                                                                                                                                                     
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (1384)
عوامل شيميايي محيط كار                                                                                                                                                            
باز آموزي طب كار مركز بهداشت استان آذربايجان غربي-اروميه(1384)
استرس شغلي                                                                                                                                                                                
باز آموزي طب كار مركز بهداشت استان آذربايجان غربي-اروميه (1384)
 
عوامل شيميايي محيط كار                                                                                                                                                            
باز آموزي طب كار مركز بهداشت استان آذربايجان غربي-اروميه (1384)
 
بيماري هاي پوستي ناشي از كار                                                                                                                                                 
باز آموزي طب كار مركز بهداشت استان آذربايجان غربي-اروميه (1384)
بيماري هاي ريوي ناشي از كار                                                                                                                                                  
باز آموزي طب كار مركز بهداشت استان آذربايجان غربي-اروميه (1384)
ايمني شغلي                                                                                                                                                                                          
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (1385)
شيفت كاري                                                                                                                                                                           
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (1385)
اصول و كليات طب كار و معاينات شغلي                                                                                                                              
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1386)
استرس شغلي                                                                                                                                                                                     
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1386)
بيماري هاي ريوي شغلي                                                                                                                                                          
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1386)
بيماري هاي پوستي ناشي از كار                                                                                                                                                 
باز آموزي طب كار مركز بهداشت استان آذربايجان غربي-اروميه (1386)
استرس شغلي                                                                                                                                                                                       
باز آموزي طب كار مركز بهداشت استان آذربايجان غربي-اروميه (1386)
اصول و كليات طب كار و معاينات شغلي                                                                                                                                
باز آموزي طب كار مركز بهداشت استان آذربايجان غربي-اروميه (1386)
تست هاي عملكرد ريه                                                                                                                                                                       
سخنراني هاي علمي ماهيانه انجمن علمي طب كار ايران- بيمارستان بهارلو (1386)
اصول و كليات طب كار و معاينات شغلي                                                                                                                              
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (زمستان 1386)
استرس شغلي                                                                                                                                                                                      
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (زمستان 1386)
 
بيماري هاي ريوي شغلي                                                                                                                                                     
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (زمستان 1386)
اصول و كليات طب كار و معاينات شغلي                                                                                                                              
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1387)
استرس شغلي                                                                                                                                                                                      
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1387)
بيماري هاي ريوي شغلي                                                                                                                                                     
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1387)
اصول و كليات طب كار و معاينات شغلي                                                                                                                              
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي ( زمستان 1387)
استرس شغلي                                                                                                                                                                                      
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي ( زمستان 1387)
بيماري هاي ريوي شغلي                                                                                                                                                     
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي ( زمستان 1387)
معرفي يك بيمار داراي مواجهه با سيليس                                                                                                                               
سخنراني هاي علمي ماهيانه انجمن علمي طب كار ايران- بيمارستان بهارلو ( زمستان 1387)                                         
اصول و كليات طب كار و معاينات شغلي                                                                                                                              
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1388)
استرس شغلي                                                                                                                                                                                      
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1388)
بيماري هاي ريوي شغلي                                                                                                                                                     
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1388)
معاينات بدو استخدام                                                                                                                                                             
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1388)
عوامل شيميايي محيط كار                                                                                                                                                             
باز آموزي طب كار مركز بهداشت استان آذربايجان غربي-اروميه (پاییز 1388)
معاينات بدو استخدام                                                                                                                                                                       
سخنراني هاي علمي ماهيانه انجمن علمي طب كار ايران- بيمارستان بهارلو (پاییز 1388)
ارگونومي در كاربران كامپيوتر                                                                                                                                                 
       سمينار علمي سلامت شركت ايران خودرو  (پاییز 1388)
رئيس و سخنران پانل تخصصي نقش ايمني در پيشگيري از آسيب هاي شغلي                                                    
چهارمين كنگره سراسري طب كار و بيماري هاي شغلي- تهران (زمستان1388)
محدوديت  شغلي                                                                                                                                                                        
باز آموزي طب كار مركز بهداشت استان آذربايجان غربي-اروميه (پاییز 1388)
برخورد با بيماي ها در محيط كار                                                                                                                                               
باز آموزي طب كار مركز بهداشت استان آذربايجان غربي-اروميه (پاییز 1388)
 
اصول و كليات طب كار و معاينات شغلي                                                                                                                              
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي(زمستان 1388)
استرس شغلي                                                                                                                                                                                      
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (زمستان 1388)
بيماري هاي ريوي شغلي                                                                                                                                                     
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (زمستان 1388)
معاينات بدواستخدام                                                                                                                                                             
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (زمستان 1388)
رئيس و سخنران پانل تخصصي اخلاق و قانون در طب كار                                                                                      
اولين كنگره سراسري طب كار در صنعت نفت- تهران (1389)
نقش غرامت در پيشگيري از بيماري هاي شغلي                                                                                                                                
       سمينار علمي غرامت شغلي-مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي مسيح دانشفري (1389)
رئيس پانل تخصصي غرامت شغلي كارگران در ايران                                                                                                                   
       سمينار علمي غرامت شغلي-مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي مسيح دانشفري (1389)
 
محدوديت شغلي -1
سخنراني هاي علمي ماهيانه انجمن علمي طب كار ايران- بيمارستان بهارلو (بهار1389)
محدوديت شغلي -2
سخنراني هاي علمي ماهيانه انجمن علمي طب كار ايران- بيمارستان بهارلو (تابستان1389)
اصول و كليات طب كار و معاينات شغلي                                                                                                                              
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان1389)
اسپيرومتري                                                                                                                                                                                              
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان1389)
بيماري هاي ريوي شغلي                                                                                                                                                     
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان1389)
معاينات بدو استخدام                                                                                                                                                             
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان1389)
اصول و كليات طب كار و معاينات شغلي                                                                                                                              
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (زمستان 1389)
اسپيرومتري                                                                                                                                                                                              
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (زمستان 1389)
بيماري هاي ريوي شغلي                                                                                                                                                     
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (زمستان 1389)
محدوديت شغلي                                                                                                                                                                      
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (زمستان 1389)
اصول و كليات طب كار و معاينات شغلي                                                                                                                              
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1390)
اسپيرومتري                                                                                                                                                                                              
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1390)
محدوديت شغلي                                                                                                                                                                         
باز آموزي مدون طب كار سازمان نظام پزشكي (تابستان 1390)
كار و زانو -1
سخنراني هاي علمي ماهيانه انجمن علمي طب كار ايران- بيمارستان بهارلو (تابستان 1390)
كار و زانو -2
سخنراني هاي علمي ماهيانه انجمن علمي طب كار ايران- بيمارستان بهارلو (تابستان 1390)
جنبه هاي تشخيصي و قانوني آسم شغلي                                                                                                                   
پنجمين كنگره بين المللي بيماري هاي ريه - تهران (پاییز1390)
تازه هاي تشخيصي و مديكولگال آسم شغلي                                                                                                            
پنجمين كنگره سراسري طب كار و بيماري هاي شغلي تهران (پاییز1390)
رئيس و سخنران پانل تخصصي قانون در طب كار                                                                                                          
پنجمين كنگره سراسري طب كار و بيماري هاي شغلي تهران (پاییز1390)
محدوديت شغلي                                                                                                                                                                         
باز آموزي مدون طب كار جنب پنجمين كنگره سراسري طب كار و بيماري هاي شغلي (پاییز1390)
معاينات شغلي                                                                                                                                                                         
      باز آموزي مدون طب كار جنب پنجمين كنگره سراسري طب كار و بيماري هاي شغلي (پاییز1390)
محدوديت شغلي                                                                                                                                                                         
باز آموزي مدون طب كار انجمن پزشکان عمومی - سازمان نظام پزشکی  (پاییز1390)
معاينات شغلي                                                                                                                                                                         
      باز آموزي مدون طب كار انجمن پزشکان عمومی -سازمان نظام پزشکی (پاییز1390)
محدوديت شغلي                                                                                                                                                                         
باز آموزي مدون طب كار انجمن علمی طب کار ایران - بیمارستان امام خمینی تالار امام (زمستان 1390)
معاينات شغلي                                                                                                                                                                         
      باز آموزي مدون طب كار  انجمن علمی طب کار ایران - بیمارستان امام خمینی تالار امام (زمستان 1390)
 
معاينات شغلي
باز آموزي مدون طب كار – انجمن پزشکان عمومی -بیمارستان امام خمینی-(بهار 1391)

محدوديت شغلي
باز آموزي مدون طب كار انجمن پزشکان عمومی - بیمارستان امام خمینی (بهار 1391)

بیماری های شغلی ریه

باز آموزي مدون طب كار انجمن پزشکان عمومی -بیمارستان امام خمینی-(بهار 1391)

اسپیرومتری
باز آموزي مدون طب كار انجمن پزشکان عمومی -بیمارستان امام خمینی-(بهار 1391)

معاينات شغلي
باز آموزي مدون طب كار انجمن پزشکان عمومی -سازمان نظام پزشکی (پاییز1390)
محدوديت شغلي
باز آموزي مدون طب كار انجمن علمی طب کار ایران - بیمارستان امام خمینی تالار امام (زمستان 1390)
معاينات شغلي
باز آموزي مدون طب كار انجمن علمی طب کار ایران - بیمارستان امام خمینی تالار امام (زمستان 1390)
معاينات شغلي
باز آموزي مدون طب كار – انجمن علمی طب کا ر ایران مرکز طبی کودکان (پاییز1391)

محدوديت شغلي
باز آموزي مدون طب كار – انجمن علمی طب کا ر ایران مرکز طبی کودکان (پاییز1391))

بیماری های شغلی ریه

باز آموزي مدون طب كار – انجمن علمی طب کا ر ایران مرکز طبی کودکان (پاییز1391)

اسپیرومتری
باز آموزي مدون طب كار – انجمن علمی طب کا ر ایران مرکز طبی کودکان (پاییز1391)

بیماری های شغلی قلب
باز آموزي مدون طب كار – انجمن علمی طب کا ر ایران مرکز طبی کودکان (پاییز1391)

 

اسپیرومتری ، نحوه انجام و تفسیر
مرکز بهداشت شمال غرب - تهران ( بهار 1391)

اسپیرومتری ، نحوه انجام و تفسیر
مرکز بهداشت شهریار - شهریار ( تابستان 1391)

ادیومتری، نحوه انجام و تفسیر
معاونت بهداشتی دانشگاه  شهید بهشتی - تهران  ( پاییز1391)


معاينات شغلي
باز آموزي مدون طب كار – انجمن پزشکان عمومی -تالار ابن سینا-(زمستان1391)

محدوديت شغلي
باز آموزي مدون طب كار – انجمن پزشکان عمومی -تالار ابن سینا-(زمستان1391)

بیماری های شغلی ریه

باز آموزي مدون طب كار – انجمن پزشکان عمومی -تالار ابن سینا-(زمستان1391)

عوامل فیزیکی محیط کار
باز آموزي مدون طب كار – انجمن پزشکان عمومی -تالار ابن سینا-(زمستان1391)


سیلیس و آزبست
مرکز بهداشت غرب - تهران ( پاییز1393)

قانون و طب کار
کنگره سراسری طب کار و بیماری های شغلی (اسفند 1394)


محدودیت های شغلی
سخنرانی های علمی انجمن علمی طب کار ایران 1394 و 1395
 
زبان خارجي
انگليسي- تسلط بر خواندن ،نوشتن و مكالمه
عربي آشنايي متوسط با خواندن و مكالمه
ساير مهارت ها
تسلط كامل بر مجموعه نرم افزار هاي آفيس
آشنايي متوسط با SQL Server
تسلط بر نرم افزار هاي آناليز آماري SPSS
تسلط بر متدولوژي تحقيق