صدور کارت سلامت رانندگان حرفه ای در مرکز تخصصی طب کار دکتر بابایی 

اهمیت سلامت رانندگان حرفه ای در کنترل سوانح جاده ای بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا بیش از 11 سال است که معاینات رانندگان حرفه ای در کشور در جریان است و کارت سلامت رانندگان به عنوان یکی از پیش نیاز های دریافت کارت هوشمند و بارنامه مورد نیاز رانندگان است.مرکز تخصصی طب کار دکتر بابایی با توجه به اهمیت این معاینات در ارتقای ایمنی راه ها و سلامت مسافرین ، انجام این معاینات را در دستور کار خود قرار داده است.مزایای مراجعه به این مرکز برای دریافت کارت سلامت رانندگان عبارت است از:
  • انجام معاینات تخصصی
  • نطارت کامل متخصص طب کار بر کلیه معاینات و آزمون ها
  • سرعت و دقت در اجرای کار
  • تحویل سریع کارت
  • رعایت کامل تعرفه ها
  • امکان انجام آزمون های تکمیلی (در صورت نیاز) در مرکز و عدم نیاز به ارجاع رانندگان به سایر مراکز تخصصی