براي دانلود فايل هاي سخنراني دكتر محمد بابايي روي نام فايل در جدول زير كليك كنيد.


رديف فايل سخنراني نوع فايل
1 اصول وكليات طب كار pdf
2 معاينات شغلي pdf
3 محدوديت شغلي pdf
4 تست هاي عملكرد ريوي pdf
5 قانون و طب كار pdf
6 ادیومتری و افت شنوایی ناشی از صدا pdf
7 اختلال خواب و شیفت کاری pdf