سرآمدي ،كيفيت  ، اخلاق
به موجب قانون کار ، کارفرمایان باید حداقل سالیانه یک بار کارکنان خود را تحت معاینات دوره ای قرار دهند .هدف از این معاینات تعیین سلامت لازم برای ایفای وظایف شغلی، تشخیص بیماری های ناشی از کار در مراحل اولیه و قابل پیشگیری، تشخیص بیماری ای غیر شغلی مهم ، جلوگیری از انتشار بیماری ها بین همکاران و مراجعین، سلامت محصول و .....است.
مرکز تخصصی طب کار دکتر بابایی با استفاده از بهترین تجهیزات ، پرسنل کارآزموده و آموزش دیده و مراکز همکار معتبر بهترین کیفیت خدمات را با رعایت تعرفه های رسمی کشور و در حداقل زمان ارائه میکند.نظارت پزشک متخصص طب کار (دکتر محمد بابایی) در همه مراحل بر روند اجرای معاینات و گزارش دهی تضمین کننده کیفیت ممتاز این خدمات است. انطباق معاینات انجام شده با آخرین روش های علمی تخصصی طب کار و فرمت های وزارت بهداشت و انجمن علمی طب کار ایران از دیگر خصوصیات معاینات دوره ای این مرکز است.
يكي از مزاياي ديگر انجام معاينات دوره اي در اين مركز،خودداري از انجام تست هاي يكسان براي همه پرسنل است.متاسفانه اين رويه دراكثر مراكز  ارائه دهنده خدمات جاري است و باعث مي شود هر چند ظاهراً قيمت خدمات آنها پايين تر به نظر بيايد، به دليل انجام كليه خدمات براي كليه پرسنل حجم نهايي مبلغ پرداختي كارفرمايان بيشتر خواهدبود.اين مركز بر اساس طراحي اوليه معاينات ، هر تست را تنها براي فردي كه به آن نياز دارد انجام مي دهد تا از اتلاف وقت و هزينه بيجا جلوگيري شود.برای اطلاع از تعرفه های رسمی کشور می توانید به صفحه ی
تعرفه ها در بخش خدمات مرکز همین سایت مراجعه نمایید.