تست خواب (پلي سومنوگرافي)
براي تشخيص بسياري از بيماري ها و اختلالات خواب از تست خواب (پلي سومنوگرافي) استفاده مي شود. در اين تست نوار مغز،نوار چشم،نوار عضله، حركات شكم و سينه،حركات اندام ها،جريان هواي تنفسي ، فشار اكسيژن خون شرياني و نوار قلب بيمار در طول شب و حين خواب ثبت مي شود.اطلاعات ثبت شده در دستگاه بعدا به كامپيوتر منتقل شده و بعد از آناليز و تشخيص طي گزارش تحويل بيمار مي شود، ضمن اينكه كليه اين اطلاعات براي بررسي سير بيماري نگهداري مي شود.
 اين مركز با در اختيار داشتن دستگاه پلي سومنوگرافي پرتابل Alice PDX Plus امكان انجام تست را در بيمارستان يا منزل بيمار دارا است. تست خواب در اين مركز با پايين ترين قيمت  (به علت عدم نيار به پرداخت هزينه بستري بيمارستان در حالت انجام تست در منزل ) انجام مي شود .مزيت ديگر انجام تست خواب در اين مركز عدم نياز به قرار گرفتن در نوبت هاي طولاني و دريافت جواب در كوتاهترين زمان بعد از تست است.
تست توانايي بيدار ماندن(MWT)
اين تست در طي روز و در محل بيمارستان يا مركز يا منزل بيمار انجام مي شود. نوار هاي ثبت شده از بيمار  مشابه تست خواب است ولي در آن از بيمار خواسته مي شود كه در 5 نوبت 40 دقيقه اي سعي كند بيمار بماند.در اين تست Mean sleep latency محاسبه شده و براي تعيين تكليف در مواردي كه شغل فرد نيازمند هوشياري كامل و خواب آلوده نبودن وي باشد مورد استفاده قرار مي گيرد.

تست MSLT
اين تست در طي روز و در محل بيمارستان يا مركز يا منزل بيمار انجام مي شود.در اين تست از بيمار خواسته مي شود كه بيدار باشد ولي اگر تمايل به خواب داشت بخوابد.در اين تست نيز Mean sleep latency محاسبه شده و براي تشخيص ناركولپسي از اين تست استفاده مي شود.